Mixed Media Canvas, Something completely differentEvery now and then I'd like to try something new. Because I'm going to make a chipboard album for my friend I wanted to practice a bit with mixed media and scrapbooking. 
I never tried this before, only did some digital scrapbooking, so I felt a bit uncomfortable ;).
I used all kind of material, Maja Paper, Structure Paste, Nuvo Cream and Inka Gold, acrylic paint, burlap etc etc. I actually said to Nicky who was working in the same room that I was having so much fun...He complained about me giving him a live report on my project ;).

Soms vind ik het leuk om even wat nieuws uit te proberen en omdat ik een MDF album ga maken voor een vriendin wilde ik even wat oefenen met Mixed Media en scrapbooking. 
Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, behalve wat digitaal scrapbooking, dus ik voelde me wel wat onzeker toen ik er aan begon. 
Ik heb allerlei materialen gebruikt, Maja Paper, Structuur pasta, Nuvo Cream enInka Gold, acryl verf, burlap etc etc. 
Terwijl ik ermee bezig was heb ik zelfs een aantal keer blij tegen Nicky gezegd, die in dezelfde kamer aan het werk was, dat ik er zo'n lol in had. Hij, op zijn beurt, klaagde over het feit dat ik hem love verslag deed van mijn projectje ;).


So I decided to use an old picture of me, my boyfriend and our crazy bull terrier girl Jayden. I always loved this picture and thought it would be perfect for a canvas. The colors are quite easy to work with and I think it's a fun and happy picture.
I used all kinds of embellishment, like these flowers. Colored with distress ink and Nuvo Cream which I mixed with water in a spray bottle. 

Dus ik heb besloten een oude foto te gebruiken van mijn vriend en ik, samen met onze idiote bull terrier meisje Jayden. Ik heb deze foto altijd onwijs leuk gevonden en het leek me perfect voor een canvas. De kleuren zijn niet heel moeilijk en de sfeer van de foto vind ik leuk, vrolijk en grappig.
Ik heb allerlei embelsihments gebruikt, zoals deze bloemen. Ik heb de gekleurd met distress inkt en Nuvo Cream, wat ik in een spuit flesje heb gemixt met water.


Here at home we always say 'they call it Bully Love', because the dogs of this particular dog breed are so much fun, crazy and super sweet and you just got to love them, they'll make you love them ;)
I decided to leave the wooden embellishments for what they are and not alter them in any way.

Hier thuis zeggen we altijd 'they call it Bully Love'. Deze honden zijn super lieve mega grote idiote clowns en je moet wel van ze houden en anders zorgen ze er wel voor dat je van ze gaat houden ;). 
Ik heb ervoor gekozen de houten embellishments verder zo te laten en niet te bewerken omdat ik het juist een mooie geheel vind zo.


For some extra inspiration I decided to use the Maja April Moodboard, nothing inspires me more then a cute moodboard and some competition ;). I love the happy, bright pastel colors. 

Voor wat extra inspiratie besloot ik het Maja April Mood Board te gebruiken. Niks inspireert beter dan een mooi Mood Board en wat competitie ;). Ik vind de lichte pastel kleuren echt super.


I colored the piece of burlap with Pink paint and added some Clear Sparkle and Deep Impressions embossing powder to the chipboard hearts. I'm glad I had my new glue gun  otherwise it would have been a great hassle to get all those pretty little things to stick ;).

Ik heb het touw gekleurd met roze verf en Clear Sparkle en Deep Impressions embossing poeder gebruikt op de kartonnen hartjes. Ik ben erg blij dat ik nu een lijmpistool heb om te gebruiken anders was het vast lijmen echt een hels karwei geworden denk ik. 


I'm really happy with the result, taking into account that this was my first dive into Mixed Media and Scrapbooking. I love getting my hands dirty and my hair glittery. Although I bet Nicky doesn't really feel the same, 'cause he's also covered in glitter when I craft...the price you pay for living with a crafter ;-).

Ik ben erg blij met het resultaat, zeker gezien het feit dat dit mijn eerste kennismaking met Mixed Media en srcapbooking was. Ik hou ervan mijn handen onder de verf te hebben en de glitters in mijn haar. Hoewel ik betwijfel of Nicky er hetzelfde over denkt...Hij zit namelijk ook onder de glitters als ik aan het knutselen ben...tja de prijs die je moet betalen voor het samenzijn met een knutselaar ;).

I'd like to enter the following challenges:

Mixed Media Worlds Anything Goes (9-4)
Scrapbook Stamp Society (16-4)
Maja Moodboard April (24-4)
Craft Addiction Challenge Blog Vlinders (2-5)
Love to Craft Challenge Anything Goes (5-5)
Creative Artiste Mixed Media Anything Goes (5-5)
Labels: ,