Baby Boy Exploding BoxSo I'd like to show you the project that I was most proud of last couple of weeks. 
It's exploding box card made for a friend.
This box partially 'explodes' while the other two sides are glued together to give it a nursery shape.

Vandaag wil ik jullie het project laten zien waar de ik de laatste weken echt het meest trots op was.
Ik was door een vriendin gevraagd om iets te maken voor haar moeder om weg te geven aan twee kersverse ouders.
Uiteindelijk is het een exploding box kaart geworden die voor de helft openklapt. De andere twee delen zijn aan elkaar gelijmd zodat de kaart een babykamer vorm krijgt.


Using my Silhouette I designed and cut out the crib and the cabinet.
The baby boy text was cut out of a baby themed Maja Design piece of paper.
I didn't do anything with the chipboard letters because they match perfect like they are.

Ik heb mijn silhouette gebruikt om het wiegje en het kastje te ontwerpen en uit te snijden. 
Het tekstje heb ik uit een stuk Maja Design papier geknipt.
Met de letters heb ik niet eens iets gedaan omdat ze zoals ze zijn juist perfect passen bij de rest. 


This is the lid of the box which is actually a shaker card design, I wanted to use some shaker material cause I just have way to many ;).

De bovenkant van het doosje is een shaker kaart design. Ik wilde wat van dat materiaal gebruiken omdat ik er echt teveel van heb ;).To make it really personal I used two photos. one of the echo and one of the baby when he was just born. I blurred it a bit but you get the idea.

Om het een echt persoonlijk geschenk te maken heb ik foto's gebruikt van de echo en van de baby toen hij net geboren was. 
Ik heb de foto express wat geblurred maar volgens mij krijg je zowel het idee.


I'd like to enter the following challenges:
Allsorts Challenge Blog Fancy Folds
Fab 'n Funky Use a patterned paper

Have a great day!
Labels: , ,